Na počátku, o.p.s. – Byty Na počátku

Identifikátor: 2291415
Sídlo: Soběšická 560/60, 614 00 Brno
IČ: 60554665

Provozní doba služby: nepřetržitá

Statutární osoba organizace: Mgr. Ing. Eva Vondráková
Kontaktní osoba: Tomáš Bendl
Telefon: 548 221 405
Email: info@napocatku.cz
Webové stránky: www.napocatku.cz

Pro jakou cílovou skupinu je služba určena:

  • oběti domácího násilí – matky s dětmi, které jsou ohroženy násilným jednáním ze strany osob blízkých.
  • rodiny s dítětem/dětmi – matky s dětmi v obtížné životní situaci, kterou nedokážou řešit vlastními silami ani prostřednictvím jiné pomoci v jejich přirozeném prostředí (odchod z jiného AD, ztráta přístřeší, ohrožující vztahové problémy, nedostatečné rodičovské kompetence apod.).

Popis sociální služby:

Posláním sociální služby je nabídnout pomoc spojenou s přechodným ubytováním matkám a jejich dětem. Cílem je posílit dovednosti, znalosti a informovanost uživatelek tak, aby byly schopny samostatně a vlastními silami zvládat nároky spojené s rodičovstvím a samostatným životem ve společnosti. Pomoc je poskytována způsobem, který uživatelky podporuje v aktivním řešení jejich situace.

Další informace pro uživatele:

Služba vytváří podmínky pro osobnostní rozvoj uživatelek tak, aby dokázaly pečovat o sebe a své děti, podporujeme je při aktivitách v přirozené komunitě a podle potřeby je individuálně doprovázíme.

Služba je poskytována se statutem neveřejné adresy. Služba je poskytována ve dvou rodinných domech, v nichž se nachází celkem 4 bytové jednotky, 2 místnosti určené pro společné setkávání a herny pro děti. Ke každému domu přináleží oplocená zahrada.