Moravský Krumlov – azylový dům pro matky s dětmi

Sídlo: Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov
IČ: 00293199
WWW: www.mkrumlov.cz 
E-mail: azylovydum.mk@seznam.cz

Místo poskytované služby:
Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni
Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Tomáš Třetina

Kontaktní osoba:
Mgr. Ladislava Fučíková
602 104 929, 602 324 043


Cílová skupina:

Zletilé matky s dětmi ve věku od 0 do 17 let, osamělé zletilé těhotné ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Popis služby:

Zařízení slouží k poskytnutí ubytování na přechodnou dobu (max. délka pobytu je 1 rok). Kapacita služby je 7 osob. Matky mají k dispozici samostatný uzamykatelný pokoj vybavený potřebným počtem lůžek. Obývací pokoj, kuchyně, příslušenství (koupelna a záchod, předsíň a terasa) jsou ubytovanými osobami užívány společně. Místnosti jsou vybaveny běžným nábytkem, elektrickými spotřebiči, lůžkovinami, nádobím a dalším potřebným kuchyňským vybavením. Jedná se o službu pobytovou. Služba poskytuje zázemí pro samostatnou přípravu teplé stravy, zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla a pro osobní hygienu. Dále poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, zejména pomoc při zprostředkování zaměstnání, umístění dětí do školských zařízení, vedení domácnosti, řešení trvalých bytových potřeb, zajišťování finančních prostředků a lékařské péče apod. Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při uplatňování zákonných nároků a pohledávek apod. Služba v neposlední řadě zahrnuje i základní sociální poradenství.

Posláním Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský Krumlov je poskytnout matkám a jejich dětem, popřípadě těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny samostatně řešit, ubytování na přechodnou dobu v bezpečném prostředí, pomoc a podporu. Jde o zabezpečení pomoci v jejich snaze začlenit se v co nejkratší době dle svých možností a schopností do běžného života, tj. řešit krizovou situaci svou i dětí po stránce bytové a uspokojení životních potřeb.