Diecézní charita Brno – OCH Znojmo

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.znojmo.charita.cz
Email: dmt@znojmo.charita.cz

Místo poskytované služby:
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
Mašovická 3061/12, 669 02 Znojmo
Tel.: 518 321 497
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Bc. Blanka Mahdalová, 604 294 190
dmt.znojmo@caritas.cz


Popis služby:

Posláním Domova pro matky a otce v tísni je poskytovat ubytování a pomoc matkám a otcům s dětmi, popř. těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal podmínky pro samostatný život v přirozeném prostředí.

Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, respektuje důstojnost a lidská práva osob, kterým je tato služba určena.

Cíle služby:

Matkám s dětmi do 18 let, otcům s dětmi do 18 let a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Cílem je poskytnout ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro děti, motivovat matky/otce a ženy k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči o děti, vedení domácnosti a hospodaření s financemi, motivovat k doplňování vzdělávání a hledání zaměstnání, návrat uživatelů do společnosti – prevence sociálního vyloučení, stabilizace a převzetí zodpovědnosti za svůj život.