Diecézní charita Brno – OCH Břeclav

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno
IČ: 44990260
WWW: www.breclav.charita.cz
Provoz: nepřetržitý

Místo poskytované služby: 
Domov svaté Agáty
Komenského 6, 691 41 Břeclav

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Leona Balgová, 605 233 404
leona.balgova@charita.cz


Cílová skupina:

Osoby bez přístřeší, těhotné ženy, ženy s dětmi, muži s dětmi

Popis sociální služby:

Domov svaté Agáty Břeclav pomáhá těhotným ženám, matkám a otcům s dětmi, kteří ztratili střechu nad hlavou. Poskytuje dočasné ubytování, poradenství, nabízí individuální pomoc a podporu při rozvoji schopností a dovedností, které vedou k aktivnímu řešení nepříznivé sociální situace a napomáhají vrátit se zpět do běžného života.

V bezpečném prostředí je uživatel podporovaný k řešení jeho nepříznivé sociální situace a k vrácení se zpět do běžného života. Při odchodu z azylového domu má nastavenou sociální a finanční situaci, která mu brání k sociálnímu vyloučení.