Diecezní charita Brno – OCH Blansko

Sídlo: Oblastní charita Blansko;
Centrum „PRO“ Sladkovského 2b, Blansko
IČ: 44990260
WWW: www.blansko.caritas.cz

Místo poskytované služby:
Centrum „PRO“ Blansko (Pomoc Rodinám, Obětem)
Sladkovského 2b, 678 01 Blansko
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Kontaktní osoba:
Lenka Šebelová, 736529290
lenka.sebelova@blansko.charita.cz


 

Poslání Azylového domu:

Poskytnutí individuální, důstojné a koncepční podpory, pomoci či doprovázení ženám, matkám a jejich dětem, které se ocitly v tíživé životní situaci. Motivovat je k využití svých schopností, podporovat jejich vědomí vlastní jedinečnosti a hodnoty, zvýšit možnosti žít soběstačně smysluplný život v přirozeném společenství.

Cílem služby je doprovázení a odborná pomoc a ženám, matkám a jejich dětem při řešení obtížné životní situace tak, aby byly schopny zhodnotit své dosavadní postoje a převzít zodpovědnost za život svůj a život svých dětí. A aby dokázaly vytvořit svým dětem vhodné podnětné prostředí pro harmonický rozvoj dítěte.

Cílová skupina:

 • oběti domácího násilí (ženy, matky s dětmi)
 • oběti obchodu s lidmi (ženy, matky s dětmi)
 • oběti trestné činnosti (ženy, matky s dětmi)
 • osoby bez přístřeší (těhotné ženy, matky s dětmi)
 • osoby komerčně zneužívané (ženy, matky s dětmi)
 • osoby v krizi (těhotné ženy, matky s dětmi)
 • rodiny s dítětem/dětmi (matky s dětmi, ženy s dětmi ve vlastní péči)

Principy a zásady poskytování sociální služby

 • bezpodmínečné přijetí
 • bezpečný a důvěryhodný prostor
 • zachování mlčenlivosti
 • individuální přístup
 • aktivní a respektující nabízení odborné pomoci
 • dodržování zákonů a mravních norem

V práci s uživatelem je kladen důraz na lidský vztah, bezpečný prostor a aktivity, jež vedou k přebírání odpovědnosti za svůj život. K rozvoji kompetencí k vedení co nejvíce samostatného života v prostředí, které si uživatel ke svému životu sám zvolil.

Pracovníci uživatele podporují a na cestě při dosahování jejich cílů. Cíle jsou měnné, změny vychází z jejich potřeb. Pracovníci nepodporují nereálné cíle uživatelů, ale respektují jejich rozhodnutí.