Centrum sociálních služeb, p.o. – Domov pro matky s dětmi

Sídlo: Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno
IČ: 70887039
WWW: www.css.brno.cz
Email: dmd.heyrovskeho@centrum.cz
Provoz: nepřetržitý

Místo poskytované služby:
Domov pro matky s dětmi – Společná cesta
Heyrovského 610/11, 635 00 Brno

Statutární zástupce organizace:
Ing. Ivo Sedláček

Kontaktní osoba:
Mgr. Ilona Strempeková
Tel.: 546 210 763


Cílová skupina

Plnoleté ženy s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 (v případě soustavné přípravy na zaměstnání studiem až do věku 26 let) ve své péči a těhotné ženy, které jsou osamělé, žijí v nefunkčním manželství a zvažují odchod od partnera nebo jsou oběťmi domácího násilí. Jedná se o ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší, bez možnosti jiného bydlení než je azylový dům.

Popis služby

Domov pro matky s dětmi Společná cesta nabízí ubytování, podporu a pomoc zletilým těhotným ženám a ženám s dítětem nebo dětmi ve své péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Snahou je, aby se prostřednictvím služby uživatelka naučila samostatně hospodařit, zajistit si práci a poskytovat dětem kvalitní výchovu spojenou se vzděláváním.

Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

Další možnosti

Možnost kontaktu s rodinou a blízkými, rozvinutá vzájemná pomoc uživatelek, možnost využití PC a internetu, rychlé spojení MHD do středu města, rekreační oblast pro matky s dětmi – zoologická zahrada, přehrada;

Blízkost ZŠ a MŠ Pramínek, centrum Javor s ordinacemi praktických i dětských lékařů včetně služeb, blízkost klubu Jonáš s využitím doučování. Dětem jsou k dispozici 2 vybavené herny ke společným hrám, kulturním a sportovním aktivitám. Služba směřuje k tomu, aby uživatelky byly schopny identifikovat svoji nepříznivou sociální situaci, zorientovaly se v ní, přijaly za ni odpovědnost a nalezly a realizovaly řešení.“