Armáda spásy v ČR, z.s.

Sídlo: Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 5
IČ: 406 13 411
WWW: www.armadaspasy.cz/pobocky/brno/

Místo poskytované služby:
Centrum sociálních služeb Josefa Korbela
Mlýnská 25, 602 00 Brno
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Frank Gjeruldsen, Lt.Col.
Kontaktní osoba:
Ing. Ivan Borek, tel.: 737 215 412, recepce: 543 212 530
E-mail: ivan_borek@czh.salvationarmy.org


Popis služby:

Posláním Azylového domu pro muže a ženy v Centru sociálních služeb Josefa Korbela je poskytovat osobám, které se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, ubytování na přechodnou dobu. Prioritou je podpora a pomoc uživatelům v samostatnosti a zejména prostřednictvím individuální sociální práce napomáhat při jejich začlenění do společnosti.

Služba je poskytována nepřetržitě s kapacitou 92 lůžek.

Zájemci o službu mohou navštívit sociální pracovníky v úředních hodinách dle aktuálních hodin uvedených na webových stránkách. V tomto čase probíhá jednání se zájemcem. Pokud se zájemce s poskytovatelem dohodnou na využití služby, jsou uživatelé ubytováni ve druhém, třetím, čtvrtém popř. pátém patře pětipodlažní budovy. K dispozici jsou jednolůžkové, dvoulůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Muži a ženy jsou ubytováni odděleně. Ubytovaní mají k dispozici kuchyňku, kde si mohou připravit vlastní stravu. Každý uživatel spolupracuje s klíčovým sociálním pracovníkem na řešení své nepříznivé sociální situace.

Smlouva se uzavírá zpravidla na tři měsíce, s tím, že doporučená doba pobytu ve službě je zpravidla jeden rok.

Po uzavření smlouvy dochází k plánování průběhu poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schopností uživatelů. Cíl vzájemné spolupráce je uveden do uzavřené smlouvy a individuálního plánu. V individuálním plánu jsou zaznamenány přání, potřeby uživatele, které lze realizovat prostřednictvím sociální služby.

Základní metodou práce s uživateli je individuální sociální práce. Ta probíhá formou rozhovorů uživatele s klíčovým sociálním pracovníkem. Individuální plán se ve spolupráci klíčového sociálního pracovníka s uživatelem pravidelně hodnotí a aktualizuje.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou muži a ženy, kteří se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, starší 18 let, kteří jsou soběstační a chtějí se aktivně podílet na řešení své sociální situace.

Důvody nepříznivé sociální situace mohou být například:

  • oslabení nebo ztráta schopností při získání a udržení bydlení,
  • pokles příjmů a omezené možnosti získat zaměstnání nebo si dlouhodobě zaměstnání udržet,
  • změny poměrů v rodině (podpora a pomoc při zvládání životních krizí např. domácí násilí, rozvod, úmrtí),
  • pokles nebo ztráta způsobilostí při splácení exekucí, předlužení, aj.