Vzdělávací kurzy od října 2018

Můžete se těšit na:

  • Individuální plánování v rámci práce s celým rodinným systémem
  • Práce s klienty s duševním onemocněním
  • Práce s problematickým klientem, zvládání obtížných situací
  • Vedení rozhovoru s dítětem zasaženým syndromem CAN, krizová intervence u dětí, dítě ohrožené domácím násilím

Začátkem září budou rozeslány pozvánky, sledujte proto poštovní schránky a projektový web. Přihlašování bude probíhat online přes webové stránky a bude závazné vzhledem k omezenému počtu účastníků.