Informace k závěrečné monitorovací zprávě

Do dokumentů ke stažení byl nahrán formulář pro závěrečnou monitorovací zprávu (vzor).

S ohledem na zjednodušení byla do stávající průběžné monitorovací zprávy pouze zapracována témata potřebná ke splnění požadavků uzavřené smlouvy. Závěrečnou monitorovací zprávu předkládáte standardním způsobem (elektronicky na úložiště, kde vám budou připraveny složky Monitorovací zpráva 5 a tištěně v originále na JMK, kancelář č. 78) a to do 25.1.2019. Průběžnou monitorovací zprávu nepředkládáte (ve smlouvě je chybně uvedeno).

Od 1.1.2019 přestupujete do IP II. S ohledem na tuto skutečnost a řadu změn, které s sebou nese dotační řízení, zasíláme taktéž následující informace:

– složky na úložišti budou vytvořeny až poté, co budou uzavřeny smlouvy
– pro všechny klienty, kteří ve službě zůstávají z roku 2018, je nutno zpracovat nový monitorovací list podpořené osoby, který naleznete v dokumentech ke stažení u projektu IP II – je nutné si stáhnout vzor formuláře pro IP II (takto se MLPO v systému naváží na IP II). Složky pro MLPO budou taktéž vyhotoveny po uzavření smlouvy. Vzhledem k informaci, že do políčka Vyhotovil/a máte uvádět číslo smlouvy a toto v současnosti není známé, budete zde vyplňovat identifikátor služby. Tato povinnost bude zakotvena v revidované Metodice. Nyní tedy můžete průběžně listy vyplňovat, nicméně prozatím je na úložiště není možno zaslat. Po vytvoření složek MLPO budete informováni a současně poskytneme dostatek času pro zaslání MLPO.

Pro případně informace se, prosím, obracejte na Bc. Terezu Samešovou (samesova.tereza@kr-jihomoravsky.cz)

 

 

 

 

 

Od 1.1.2019 přestupujete do IP II. S ohledem na tuto skutečnost a řadu změn, které s sebou nese dotační řízení, zasíláme taktéž následující informace:

– složky na úložišti budou vytvořeny až poté, co budou uzavřeny smlouvy

– pro všechny klienty, kteří ve službě zůstávají z roku 2018, je nutno zpracovat nový monitorovací list podpořené osoby, který naleznete na www projektu v části Projekt IP II – NUTNO SI STÁHNOUT VZOR FORMULÁŘE PRO IP II (takto se MLPO v systému naváží na IP II). Složky pro MLPO budou taktéž vyhotoveny po uzavření smlouvy. Vzhledem k informaci, že do políčka Vyhotovil/a máte uvádět číslo smlouvy a toto v současnosti není známé, zde budete vyplňovat identifikátor služby. Tato povinnost bude zakotvena v revidované Metodice. Nyní tedy můžete průběžně listy vyplňovat, nicméně prozatím je na úložiště není možno zaslat. Po vytvoření složek MLPO budete informováni a současně poskytneme dostatek času pro zaslání MLPO. 

 

Pro případně informace se, prosím, obracejte na kolegyni Terezu Samešovou.