Aktualizace dokumentů ke stažení

V dokumentech ke stažení bylo aktualizováno:

  • Metodický pokyn pro poskytovatele sociálních služeb
  • Formulář Soupisky – zde byl doplněn sloupec pro nezpůsobilé výdaje, který je určen výhradně pro položku „odpisy“, jakožto položku pro případ nezbytnosti při zajištění základních činností sociální služby, kdy ŘO a Pravidla JMK neumožňují způsobilost a snahou realizačního týmu bylo umožnit krytí, toto je možné prostřednictvím dalších veřejných či soukromých zdrojů, nikoli z vyrovnávací platby
  • Formulář Rozpis mzdových nákladů – zde byl doplněn součtový vzorec pro přímou a nepřímou péči (do vzorce, prosím, nezasahujte)

V souvislosti s výše uvedenými revizemi dokumentů bude upravena také tabulka Náklady a výnosy služby. Jakmile bude aktualizovaná, obdržíte informaci.