Leden
30
2019

AkceŽivot člověka s duševním onemocněním – úvod do problematiky

Datum akce:
30. ledna 2019
Čas akce:
od 08:30 do 17:00
Místo konání
KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno

Posláním vzdělávacího kurzu je bližší poznání specifických překážek, příležitosti cílové skupiny – osob se zdravotním postižením (duševním onemocněním). Účastníci z řad pracovníků přímé péče získají informace o tom, co je duševní porucha, jak poznáme nemoc a varovné příznaky, jaké mohou být příčiny duševního onemocnění a jejich rizikové faktory, jaké jsou základní formy duševních poruch, se kterými je možné se v rámci profese nejčastěji setkávat (úzkostné poruchy, demence, psychóza, poruchy nálady) a jejich běžné způsoby terapie, návaznost sociální a zdravotní péče. Důležitou součástí kurzu je nácvik komunikace s duševně nemocným klientem – příklady rozhovoru, nejčastější omyly a chyby. Cílem je, aby absolvent nabyl jistotu při práci v přímé péči s cílovou skupinou s duševním onemocněním. Práce účastníků je nastavena jako skupinová. Seminář bude prokládán příklady z praxe.

Ke stažení:

Pozvánka na akci

Závazné přihlášení je možné do 23. ledna 2019.