Prosinec
07
2018

AkceVedení rozhovoru s dítětem jako svědkem či obětí domácího násilí

Datum akce:
07. prosince 2018
Čas akce:
od 09:00 do 17:00
Místo konání
KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, Brno

Ústředním tématem je situace dítěte, které vyrůstá v rodině s výskytem domácího násilí. Podle statistik jsou děti přítomny až v 80 % všech případů, ve kterých se mluví o domácím násilí. Je jistý rozdíl, zda je dítě přímým svědkem násilí, zda je násilí zaměřeno přímo na dítě samotné, či zda podle vychovávajících osob o přímém násilí neví. Přesto se v poslední době rozšiřuje názor, že každé dítě, které vyrůstá v prostředí domácího násilí, je vždy také jeho obětí, světová zdravotnická organizace tyto děti řadí mezi týrané. Děti jako svědkové či přímé oběti domácího násilí jsou specifickou a velmi ohroženou cílovou skupinou. Práce s těmito dětmi vyžaduje velmi citlivý přístup a speciální dovednosti pracovníků, kteří s nimi hovoří. Kurz nabídne základní pohled na problematiku domácího násilí, včetně zasazení do legislativního rámce a současných postupů jejího řešení i způsobů prevence v České republice. Významná část kurzu je věnována vedení rozhovoru s dotčeným dítětem v kontextu jeho věku, postupům při zjišťování jeho potřeb, i poskytování krizové intervence. Účastník kurzu si v modelových situacích prakticky vyzkouší vedení různých typů rozhovorů v závislosti na věku dítěte a závažnosti řešené problematiky.

Ke stažení:

Pozvánka na akci

Závazné přihlášení je možné do 28. listopadu 2018.