Únor
15
2019

AkceIndividuální plánování při práci s celou rodinou

Datum akce:
15. února 2019
Čas akce:
od 08:30 do 17:00
Místo konání
Simulační centrum u sv. Anny, Brno

Obsahem kurzu je hlubší rozbor situací, při kterých je třeba zmapovat osobní cíle více klientů najednou a pracovat s nastavením kroků spolupráce při práci s rodinou tak, aby výsledek nastaveného plánu byl pro rodinu efektivním přínosem. Součástí kurzu je specifické pojetí individuálního plánování v sociálních službách, které úzce spolupracují s orgány SPO, a dotýká se také podoby standardů kvality SPOD. Kurz pracuje s metodou simulační výuky, která je moderním nástrojem umožňujícím integrování nabytých znalostí prostřednictvím prožitku, praktického nácviku a rozboru každodenních situací novým neotřelým pohledem. V simulační výuce jsou angažováni herci, kteří částečně naplňují scénář a částečně improvizují. Simulace je natáčena na video, ostatní účastníci kurzu jsou v jiné místnosti, než kde probíhá rozhovor a po ukončení simulace společně s lektorem video vyhodnocují v jeho jednotlivých fázích. Po tomto vyhodnocení proběhne zpětná vazba mezi účastníkem vedoucím rozhovor, hercem, lektory a ostatními účastníky kurzu. Teoretická část kurzu je jen v nezbytné výši, většina teorie je zakomponovaná do debreefingu = vyhodnocení simulované situace tak, aby si účastníci teorii přímo propojili s praxí a s vlastním zážitkem při řízeném nácviku situací souvisejících s procesem individuálního plánování s rodinou.

Ke stažení:

Pozvánka na akci

Závazné přihlášení je možné do 8. února 2019.