Psychocentrum Domeček Hodonín, o.p.s.

Sídlo: Skácelova 2711/2, 695 01 Hodonín
IČ: 26931818
WWW: www.psychocentrumdomecek.cz
E-mail: domecek@psychocentrumdomecek.cz, bydleni@psychocentrumdomecek.cz

Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Veronika Kubinová

Kontaktní osoba:
Mgr. Veronika Kubinová, tel.: 732 417 648, ředitelka
Bc. Renata Bušková, tel.: 603 230 956, vedoucí pobytových služeb


Cílová skupina:

Osoby bez přístřeší (muži) ve věku od 19 do 70 let

Popis služby:

Služba zajišťuje poskytnutí ubytování, pomoc při přípravě a zajištění stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a osobních záležitostí. Smlouva je s uživatelem uzavírána na půl roku, v odůvodněných případech může být prodloužena o dalších šest měsíců.

Azylový dům má k dispozici devět dvoulůžkových a tři jednolůžkové ubytovací jednotky. Uživatelé mají k dispozici dále kuchyň, společenskou místnost, dvůr, kuřárnu, sociální zázemí, prádelnu a návštěvní mísnost. Sociální pracovníci jsou uživatelům nápomoci při řešení dluhové problematiky, obstarávání osobních dokladů a zprostředkování potřebných kontaktů.