Centrum sociálních služeb Znojmo, p.o.

Sídlo: U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo
IČ: 45671770
WWW: www.cssznojmo.cz

Místo poskytované služby:
Přímětická 1789/42, 669 02 Znojmo
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Radka Sovjáková, DiS., ředitelka

Kontaktní osoba:
Michaela Jonášová, DiS., DiS.
jonasova.m@cssznojmo.cz
515 221 021


Cílová skupina:

  • Ženy a muži v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení ve věku od 18 do 80 let.
  • Osoby přicházející z výkonu trestu odnětí svobody.
  • Osoby, které odešly ze školských zařízení nebo ze zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosažení zletilosti a selhávají v běžných podmínkách.
  • Osoby, které mají velmi omezené sociální kompetence, sníženou orientaci v běžných životních situacích.
  • Osoby žijící „na ulici“, v sociálně vyloučených komunitách či nevyhovujících podmínkách.

Popis služby:

Posláním Azylového domu je poskytování pomoci a podpory ženám a mužům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a kteří nejsou tuto situaci schopni řešit vlastními silami. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, respektuje důstojnost a lidská práva osob, kterým je tato služba určena. Součástí této pomoci a podpory je uspokojení základních životních potřeb, především poskytnutí ubytování na přechodnou dobu a aktivní spolupráce zaměřená na dosahování příznivých změn v životě uživatele tak, aby nedocházelo k prohlubování závislosti na sociálním systému.