Slezská diakonie

Sídlo: Kamenná 11, 639 00 Brno
IČ: 65468562
WWW: www.sdbrno.cz
Email: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Zuzana Filipková PhD.
Ing. Bronislav Kostka
Ing. Mgr. Romana Bélová

Kontaktní osoba:
PhDr. Mgr. Markéta Heroutová
Mgr. Jana Buchtová, DiS.
Tel.: 734 437 319
Email: vedouci.eliada@slezskadiakonie.cz


Cílová skupina

Služba je poskytována dětem a dospělým osobám s tělesným, mentálním nebo souběžným postižení více vadami nebo s chronickým onemocněním, kteří k běžnému životu potřebují dopomoc druhé osoby a nemohou si ji zajistit sami.

Služba je poskytována bez omezení věku.

Popis služby

Osobní asistence ELIADA Brno je jednou ze sociálních služeb Slezské diakonie. Jejím posláním je prostřednictvím osobní asistence podporovat děti a dospělé osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním bez omezení věku. Služba je poskytována terénní formou klientům z Brna a okolí.

Zajímavé informace pro uživatele

ELIADA osobní asistence je určena lidem, kteří v důsledku svého zdravotního znevýhodnění mají sníženou soběstačnost a jejich schopnost realizovat samostatně každodenní činnosti je omezena či znemožněna a potřebují pomoc druhé osoby. Usilujeme především o to, aby naše služba byla prostředkem k plnohodnotnému životu. Již 15 let se specializujeme především na osobní asistenci u dětí a dospívajících a na práci s celou rodinou.