REMEDIA PLUS z.ú.

Sídlo: U Nemocnice 3066/1, 690 02 Břeclav
IČ: 26276925
WWW: www.remediaplus.cz

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Bc. Jarmila Pěčková

Kontaktní osoba:
Bc. Martina Grbavčicová, DiS.
Tel.: 736 489 609
E-mail: sp.teren@remediaplus.cz


Popis sociální služby:

Posláním osobní asistence je vyrovnávání sociálního handicapu klienta, umožnit zachování schopností, dovedností a zvyklostí klienta, pomáhat udržovat sociální vztahy se zřetelem ke vztahům rodinným, pomáhat udržovat kontakty se společenským prostředím, vytvářet podmínky pro
seberalizaci, podporovat klienta v uplatňování vlastní vůle v rozhodování a aktivní spoluúčasti na poskytování služby.
Osobní asistence je adresná individuální pomoc osobě při zvládání úkonů, které potřebuje k tomu, aby mohl i nadále zůstat doma ve svém vlastním prostředí mezi svými blízkými.
Smlouva na poskytování služby se uzavírá na základě sociálního šetření a dohody s klientem o poskytování sociální služby.

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří osoby, které z důvodu nepříznivé sociální situace potřebují k zajištění svých potřeb podporu nebo pomoc jiné osoby. Jedná se nejčastěji o osoby se zdravotním postižením a seniory. Poskytuje se osobám bez omezení věku.

Zajímavé informace pro uživatele

Osobní asistence nabízí klientovi naplňovat své vlastní potřeby v péči o svou vlastní osobu a domácnost. Podporuje klienta při začleňování do společnosti – doprovázení na akce (sportovní, kulturní ..), umožňuje kontakt s vrstevníky či komunitou, podporuje klienta v řešení situací a zajišťování jeho práv. Osobní asistence se poskytuje pravidelně či nepravidelně dle potřeb klienta a kapacity poskytovatele.