Pečovatelská služba Homediss, o.p.s.

Sídlo: Velkomoravská 2352/12, 69501 Hodonín
IČ: 26906902
WWW: www.homediss.cz
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Pavla Dörrová

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Švagerková
Tel.: 720 941 369
Email: svagerkova@homediss.cz


Cílová skupina

  • senioři (osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu),
  • osoby se zdravotním postižením (osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod nebo osoby v průběhu rekonvalescence),
  • chronicky nemocní.

Popis služby

Osobní asistence je poskytována terénní formou v domácnostech uživatelů. Služba umožňuje svým uživatelům žít ve svém domácím prostředí a podporovat je při společenském začleňování. Osobní asistentky pomáhají s koupáním, oblékáním, přípravou jídla a pití, s vedením domácnosti, doprovází k lékaři, na nákup či na procházku. Služby jsou zajišťovány ve směnném provozu po celý den i v sobotu, neděli a ve svátcích.
Zajišťujeme také bezpečný a pohodlný převoz vozíčkářů a imobilních osob prostřednictvím speciálně upraveného automobilu s nájezdní plošinou.

Zajímavé informace pro uživatele

Poskytujeme několikahodinové každodenní osobní asistence u lidí se stařeckou demencí, s Alzheimerovým onemocněním, s Parkinsonovou chorobou nebo s těžkým zdravotním postižením.

Cílem služby je:

  • prodloužit období samostatného způsobu života a oddálit umístění do pobytového zařízení,
  • zachovat osobní zvyklosti a sociální kontakty,
  • napomáhat v činnostech začleňujících do společnosti,
  • spolupracovat s dalšími odborníky při zajišťování komplexní a mobilní hospicové péče,
  • umožnit lidem důstojně dožít doma.