Paspoint, z.ú.

Sídlo: Anenská 10/10, 602 00 Brno
IČ: 26589907
WWW: www.paspoint.cz
Email: oas@paspoint.cz
Provoz: nepřetržitý

Místo poskytované služby:
Nerudova 321/7, 602 00 Brno

Statutární zástupce organizace:
Ing. Tomáš Dostál

Kontaktní osoba:
Mgr. Martin Polenský
Tel.: 775 199 801
Email: oas@paspoint.cz


Cílová skupina

Služba je poskytována lidem se zdravotním postižením, zejména lidem s poruchou autistického spektra. Služba je určena pro uživatele od 1.  roku věku s trvalým nebo přechodným bydlištěm v regionu Jihomoravského kraje. Mohou ji využít i uživatelé navštěvující sociální nebo školské zařízení se sídlem v Jihomoravském kraji.

Popis služby

Služba osobní asistence umožňuje  uživatelům setrvat v jejich přirozeném prostředí, pomáhá jim při činnostech, které nemohou z důvodu své diagnózy vykonávat samostatně. Pomáhá jim rozvíjet svoji osobnost, umožňuje uživatelům uspokojovat jejich sociální potřeby a v co největší míře je podporuje při začleňování do společnosti. Cílem služby je zkvalitnění života uživatele služby prostřednictvím poskytování profesionální osobní asistence.

Zajímavé informace pro uživatele

Kdy můžete využít naši službu osobní asistence?

  • Mám autismus a potřebuji někoho, kdo mi pomůže zorientovat se v nových situacích (přestěhování se, seznámení se novým prostředím školy, kroužku, bydliště).
  • Mám autismus a potřebuji  doprovod pro pohyb po městě.
  • Mám autismus a potřebuji podporu při jednání na úřadech.
  • Mám autismus a potřebuji pomoci s věcmi kolem svého bydlení.

NEBO

  • Mám dítě s autismem, které nechtějí bez asistenta přijmout do družiny/zájmového kroužku/letního tábora.
  • Mám dítě s autismem, které nezvládá samostatně dojít do školy/ kroužku a zpět.
  • Mám dítě s autismem, které potřebuje neustálou péči a já v tu chvíli nemohu (jsem v práci, chci se věnovat druhému dítěti, potřebuji si odpočinout, zařídit si něco).
  • Mám dítě s autismem, které nemá žádné přátele ani jiné kontakty.