Maltézská pomoc, o.p.s.

Sídlo: Dvořákova 13, Brno, 602 00
IČ: 26708451
WWW: www.paspoint.cz
Email: marketa.studena@maltezskapomoc.cz
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Jiří Juda

Kontaktní osoba:
Mgr. Markéta Studená
Tel.: 736 620 810
Email: marketa.studena@maltezskapomoc.cz

Cílová skupina

Osobní asistenci poskytujeme seniorům, osobám s mentálním a zdravotním postižením.

Popis služby

Služba začíná tím, že nás uživatel či někdo z jeho blízkých kontaktuje. Následuje zorganizování konkrétní podoby a časového harmonogramu služby. Smlouva o službě je podmínkou pro začátek poskytování služby a podepisuje se v místě, kde bude osobní asistence poskytována.

Uživateli je přidělena stabilní osobní asistentka, která k němu dochází v dohodnutých časech a vykonává potřebné činnosti.

Pomáháme s ranním vstáváním a večerním uléháním, hygienou a toaletou. Zajišťujeme bezpečný a spokojený den uživatele – aktivizaci, předčítání, procházky, doprovody. Chodíme nakupovat, vaříme a podáváme jídlo. Uklízíme a udržujeme chod domácnosti. Zkrátka děláme všechno, s čím potřebuje daný člověk pomoci. Spolupracujeme s rodinou a můžeme se s ní střídat v péči. Vše je na domluvě.

  • Finanční spoluúčast uživatele

Cena za hodinu osobní asistence je 130 Kč/hodinu.

  • Cíle a specifika osobní asistence Maltézské pomoci

Jsme alternativou ústavní péče; doma je doma.
Nabízíme profesionální služby uživatelům služby osobní asistence.
Profesionální pro nás znamená: spojení úcty, laskavosti a řádně vykonané služby.
Individuálně a s respektem přistupujeme ke každému uživateli a jeho potřebám.
Uživatel služby je rovnoprávným partnerem, podílí se na nastavení osobní asistence.
Spolupracujeme s rodinou uživatele při zajištění péče.
Spokojenost uživatele se službou je pro nás stěžejní.
Snižujeme sociální izolaci seniorů se sníženou soběstačností.
Chceme uživatele podpořit ve spokojeném životě.

Zajímavé informace pro uživatele

Naší snahou je usilovat především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému životu seniorů a lidí s postižením v jejich přirozeném prostředí. Bez služeb osobní asistence by senior či člověk s handicapem v mnoha případech musel trvale žít v nějakém zařízení, kde by o něho bylo pečováno. Osobní asistent/ka vykonává pro uživatele ty činnosti (nebo s nimi pomáhá), které by uživatel  dělal sám, kdyby mohl.
Osobní asistence je profesionální terénní placenou službou, kterou vykonávají placení zaměstnanci.

Služba se řídí Standardy kvality sociálních služeb.