Liga vozíčkářů, z. ú.

Sídlo: Bzenecká 4226/23, 628 00 Brno – Židenice
IČ: 00499412
WWW: www.ligavozic.cz
Email: info@ligavozic.cz
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Zdeněk Škaroupka, ředitel organizace

Kontaktní osoba:
Mgr. Kateřina Jirsová
Tel.: 777 010 331
Email: info@ligavozic.cz


Cílová skupina

Službu osobní asistence mohou využívat lidé od 1 roku. Je určena osobám s chronickým onemocněním, zdravotním postižením a seniorům, na územích Brno – město, Brno – venkov a Slavkov u Brna. Služba podporuje uživatele v jeho přirozeném prostředí, doplňuje péči neformálních pečujících osob. Podporuje je při pochopení potřeb uživatele.

Cílem je uživatel, který:

  • žije doma ve svém prostředí, s rodinou, s kamarády
  • studuje, chodí do zaměstnání
  • tráví volný čas dle svých představ
  • zlepšuje či zachovává pomocí nácviku své schopnosti a dovednosti osamostatňuje se a stává se nezávislým

Popis služby

Služba osobní asistence podporuje uživatele v běžném životě v jejich přirozeném prostředí. Je alternativou k ústavní péči. Podporuje děti a mládež v získání adekvátního vzdělání s ohledem na jejich možnosti, schopnosti a omezení. Podporuje docházku do zaměstnání a aktivní trávení volného času. Věnuje velkou pozornost samostatnosti a soběstačnosti osob z cílové skupiny s důrazem na využití, posilování a rozvoj nabytých dovedností.

Služba osobní asistence uživateli pomáhá jen do určité míry a jen v těch úkonech, které uživatel samostatně nezvládne.

Zajímavé informace pro uživatele

Uživatelé uzavírají s Ligou vozíčkářů písemnou smlouvu, ve které je vymezen skutečný rozsah poskytované služby, jak po stránce náplně konkrétní pomoci, tak po stránce časové. Při podpisu smlouvy je vytvořen nástin individuálního plánu uživatele, který je zhruba po měsíci od započetí poskytování služby ještě rozpracován a doplněn o všechny požadavky uživatele s cílem ušít službu každému uživateli na míru.

Konkrétní požadavky uživatel samostatně zadává osobnímu asistentovi, náplň konkrétního dne a objem dohodnutých úkonů zcela záleží na potřebách a přáních uživatele.