HEWER, z.s.

Sídlo: Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha
IČ: 66000653
WWW: www.hewer.cz
E-mail: bohacek@hewer.cz

Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Vlastimil Marušák

Kontaktní osoba:
Jiří Boháček
Tel.: 777 190 950
Email: bohacek@hewer.cz


Cílová skupina:

Osobní asistence je určena lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je určena pro osoby od jednoho roku života, kde horní hranice není omezena. Našimi klienty jsou zejména senioři a osoby se zdravotním či mentálním znevýhodněním.

Popis služby:

Hlavní výhodou služby Osobní asistence je flexibilita jejího poskytování. Nejčastěji je vykonávána v domácím prostředí klientů. Jsme ovšem schopni poskytnout ji také mimo jejich domov (například v pobytových zařízeních). Navíc je nabízena v nepřetržitém režimu, je tedy možno zajistit si ji 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků.

Služba osobní asistence HEWER, z.s. zahrnuje především tyto úkony:

  • osobní hygiena – mytí, přesazování na WC atd.
  • osobní péče – oblékání, polohování, atd.
  • pomoc s vařením a podáním jídla
  • základní péče o domácnost (například nákup)
  • doprovody k lékaři, na úřady atd.

Zajímavé informace pro uživatele

Snahou HEWERu je, aby měl každý klient stabilního asistenta, se kterým si rozumí a důvěřuje mu. Jsme si vědomi toho, že i citlivý přístup a psychická motivace jsou pro cílovou skupinu klientů v jejich, dalo by se říci „každodenním boji s fyzickými obtížemi“, velmi důležité. Naší snahou a cílem je aktivizovat klienty k maximální možné soběstačnosti tak, aby s pomocí asistenta byli schopni zajištovat své denní činnosti (spolupráce s asistentem při přípravě pokrmů, úklidu a dalších běžných činnostech). Na prvním místě je spokojený klient, který může zůstat ve svém přirozeném prostředí.