Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Sídlo: Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče
IČ: 26991560
WWW: www.girasole.cz
E-mail: info@girasole.cz

Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Miroslav Prchal, DiS

Kontaktní osoba:
Mgr. Lucia Hrazdirová
Tel.: 775 480 954
Email: info@girasole.cz


Cílová skupina

  • Senioři se sníženou soběstačností
  • Osoby se zdravotním postižením
  • Osoby s chronickým onemocnění
  • Osoby s terminálním onemocněním

Popis služby

POSLÁNÍ SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE GIRASOLE
Poskytovat nezbytnou pomoc a podporu při zvládání běžných denních úkonů osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby a vytváření tím podmínek pro důstojný život se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí.

Zajímavé informace pro uživatele

CO SLUŽBA NABÍZÍ?

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu – Ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžko-vozík), úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání.

Pomoc při osobní hygieně – mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve, očista po provedení toalety, stříhání nehtů na rukou i nohou.

Pomoc při zajištění stravy – v domácím prostředí- pomoc při přípravě stravy dle individuálních požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) po dohodě možná také donáška obědů. Podávání a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním režimu uživatele ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky, mletí, úprava kaše apod.), příprava a podání nápojů.

Pomoc při zajištění chodu domácnosti – zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného drobného denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy, zalévání květin), praní prádla v domácnosti uživatele v automatické pračce, sušení prádla, žehlení. POZOR! Osobní asistence neprovádí rozsáhlé generální úklidy domácností.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – doprovod do školy, na kurzy, do spolků a zájmových aktivit. Pomoc při naplňování volného času dle individuálních přání- procházky, předčítání knih, drobné ruční práce, povídání a naslouchání…

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím – doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení), doprovod na návštěvy rodiny, přátel…

Naplňování duchovních potřeb – doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora v domácnosti), společná modlitba, předčítání z Bible

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí – základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem, prostředkování dalších kontaktů (např. právník), pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady.

Nabídka rozsahu služeb osobní asistence je v souladu s regionální kartou sociálních služeb JmK.