Domov pro mne, z. s.

Sídlo: Kounicova 42, 602 00 Brno
IČ: 65350111
WWW: www.domovpromne.cz 

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Ing. et. Bc. Jarmila Vokálová

Kontaktní osoba:
Mgr. Gabriela Rotreklová (do 20.3.2020)
Bc. Eva Andrlíková (od 20.3.2020)

Tel.: 605 035 380
E-mail: osobniasistence@domovpromne.cz


Popis sociální služby

Osobní asistence je terénní služba poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám ve věku od 3 let s tělesným, mentálním nebo smyslovým postižením včetně různých kombinací těchto postižení a poruch autistického spektra. Služba je určena lidem žijícím na území města Brna a v jeho přilehlém okolí do 20 km.

Zajímavé informace pro uživatele

Cílem služby je udržet a podporovat schopnosti a dovednosti  osob se zdravotním postižením tak, aby byla v co největší možné míře zachována jejich soběstačnost v jednotlivých oblastech života. Služba se snaží udržet člověka se zdravotním postižením v jeho přirozeném prostředí domova, kompenzovat mu jeho zdravotní postižení tak, aby mohl pracovat, vzdělávat se, bydlet ve své domácnosti, využívat veřejných služeb, nakupovat, setkávat se s přáteli, aktivně trávit svůj volný čas, atd.).