Diecézní charita Brno – Osobní asistence Znojmo

Sídlo: Horní Česká 235/6, 669 02 Znojmo
IČ: 44990260
WWW: www.znojmo.charita.cz

Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

Kontaktní osoba:
Bc. Markéta Bílková, DiS.
Tel.: 543 210 670
Email: osasistence@znojmo.charita.cz


Cílová skupina

  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby se zdravotním postižením
  • senioři

Popis služby

Osobní asistence je terénní služba, která je poskytována prostřednictvím osobních asistentů osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Zajímavé informace pro uživatele

Služba se poskytuje dle potřeb uživatelů a to bez časového omezení (24 hod denně, sedm dní v týdnu, včetně svátků a v případě potřeby i v nočních hodinách), v domácím prostředí uživatelů, ale i při pobytu mimo domov – podstatou osobní asistence je tedy pomoc uživatelům na místě, v čase a při činnostech, při kterých potřebují.