Diecézní charita Brno – Asistenční služba sv. Rafaela

Sídlo: Žižkova 3, 602 00 Brno
IČ:44990260
WWW: https://brno.charita.cz/

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Ing. Mgr. Oldřich Haičman, MBA

Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Šotová, sociální pracovnice
Tel.: 736 522 882
E-mail: rafael@brno.charita.cz


Popis sociální služby

Asistenční služba sv. Rafaela poskytuje péči a podporu formou osobní asistence lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení ve městě Brně a přilehlých obcích, kteří chtějí nadále zůstat ve svém přirozeném prostředí a být začleněni do společnosti. Tato služba jim pomáhá v maximální možné míře vést běžný způsob života.

Uživatelé bydlí sami nebo se svými blízkými v běžném prostředí a asistenti za nimi docházejí domů, nebo na smluvená místa. Asistence pak probíhá v místě bydliště uživatele nebo v sociálním prostředí (obchody, školy, kostely, úřady). Frekvence a délka asistence se výrazně liší podle potřeb jednotlivých klientů.

Cílová skupina

 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Senioři
 • Rodiny s dětmi

Zajímavé informace pro uživatele

 • Pomůžeme najít práci nebo bydlení
 • Pomůžeme s úklidem, praním a podobně
 • Pomůžeme s nákupy, vařením, stravováním
 • Pomůžeme s hygienou a oblékáním
 • Pomůžeme u lékaře, na úřadě, na poště
 • Doprovodíme do školy, na nákup, za kamarády
 • Pomůžeme vyplnit papíry
 • Pomůžeme šetřit peníze
 • Pomůžeme se něco naučit (vařit, prát, poslat mail…

Když vám nebudeme umět pomoci, můžeme alespoň poskytnout informace, vyhledat jiné služby, vyřídit nějaké papírování, zapůjčit kompenzační pomůcku apod.