Charita Vyškov

Sídlo: Kostelní 406/2, 682 01 Vyškov
IČ: 65841875
WWW: www.vyskov.charita.cz
Email: alena.paldusova@vyskov.charita.cz
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Ing. Zdeňka Horáková

Kontaktní osoba:
Alena Paldusová – vedoucí
Tel.: 776 200 200
Email: alena.paldusova@vyskov.charita.cz


Cílová skupina

  • osoby s chronickým duševním onemocněním
  • osoby s chronickým onemocněním
  • osoby s jiným zdravotním postižením
  • osoby s kombinovaným postižením
  • osoby s mentálním postižením
  • osoby s tělesným postižením
  • osoby se sluchovým postižením
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby se zrakovým postižením
  • senioři

Popis služby

Jedná se o terénní službu poskytovanou osobními asistenty, kteří jsou „pomocnou rukou“ osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v jejich přirozeném prostředí – doma. Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládat úkony v běžném životě tam, kde uživatel ztrácí schopnosti úkon provést sám bez pomoci.

Zajímavé informace pro uživatele

Osobní asistenti podporují, pomáhají a aktivně působí na uživatele tak, aby neztratili a udrželi si své dosavadní schopnosti a možnosti, které pro svůj život považují za důležité. Asistenti podporují a zajišťují uživatelům možnost zůstat doma i v případech postupného zhoršování jejich schopností co nejdéle je to možné, aby nemuseli měnit svůj domov, zvyky a přátele.