Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín, z.s.

Sídlo: Štefánikova 15, 695 01 Hodonín
IČ: 69722595
WWW: www.cprhodonin.cz

Provoz: nepřetržitě

Statutární zástupce organizace:
Mgr. Lucie Ambrozková

Kontaktní osoba:
Mgr. Lenka Tlachová
Tel.: 774 650 134
E-mail: tlachova@cprhodonin.cz


Popis sociální služby

Osobní asistence je terénní sociální služba, která probíhá v přirozeném prostředí uživatelů – doma, ve škole a v místech, kde se uživatel běžně pohybuje. Osobní asistenti pomáhají uživatelům v oblasti hygieny, stravování, oblékání, seberealizace, komunikace, vzdělávání, vyřizování osobních záležitostí, jako doprovod do různých zařízení a na různé akce atd. Výhodou pro rodinu i společnost je to, že je to ekonomičtější a přirozenější alternativa oproti ústavní péči.

Cílová skupina

Od roku 2019 se naše cílová skupina rozšířila a službu poskytujeme lidem ve věku od 1 roku do 99 let s fyzickým, mentálním, zrakovým, sluchovým, kombinovaným postižením a s jiným zdravotním postižením (převážně se jedná o poruchy autistického spektra), dále s chronickým onemocněním a s chronickým duševním onemocněním. Kapacita služby je 14 uživatelů.

Zajímavé informace pro uživatele

Služba Osobní asistence může odlehčit rodině v náročné péči o člena domácnosti a pomoci uživateli k větší samostatnosti.