Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. Klub PAPRSEK

Sídlo: Tyršova 142/29, 682 01 Vyškov
IČ: 49408577
WWW: www.paprsek-vyskov.cz

Místo poskytované služby:
Poradna a půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek PAPRSEK
Lípová 364/2, 682 01 Vyškov
Provoz: nepřetržitý

Statutární zástupce organizace:
Jaroslava Bednářová

Kontaktní osoba:
Marie Mikulášková
Tel.: 739 598 764
Email: pujcovna.vy@seznam.cz


Cílová skupina

Služba je poskytována:

  • osobám se zdravotním postižením,
  • osobám s chronickým onemocněním,
  • seniorům

Věková struktura klientů je od 1 roku – 99+

Popis sociální služby

Posláním osobní asistence je pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům se zkvalitněním života při setrvání v jejich přirozeném prostředí domova. Pomáháme s osobní hygienou, oblékáním, přípravou stravy a nakupováním, péčí o domácnost, s nácvikem chůze, dodržením léčebného režimu, upevněním rodičovských kompetencí, vyřízením dokladů, s uplatněním volebního práva, běžnými finančními záležitostmi. Doprovázíme k lékařům, do školy, zaměstnání, za kulturou, na úřady,
za přáteli a rodinou …

Zajímavé informace pro uživatele

Pomocí osobní asistence měníme kvalitu života našich klientů zejména tím, že je přibližuje k životu, který žijí zdraví lidé běžně – zůstávají doma, navštěvují přátele a sousedy, kamarády, chodí na výlety, za kulturou, … Posilujeme kompetence, které klientům zůstaly a zaměřujeme se na to, co klientům jde, co je těší. Poskytováním osobní asistence je zároveň „odlehčeno“ pečujícím osobám, které mohou zůstat ve svých zaměstnáních a intenzivněji se účastnit přirozeného života.