Zveřejněný vzor pro MZ + tabulka Přehled nákladů a výnosů za rok 2021

V dokumentech ke stažení byl zveřejněný vzor pro monitorovací zprávu + tabulka Přehled nákladů a výnosů za rok 2021.