Žádost o dotaci 2022

Rada Jihomoravského kraje dne 29. 9. 2021 schválila výzvu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 (IP) na rok 2022, která je zveřejněna na úřední desce a na dotačním portále JMK.

Příjem žádostí o finanční podporu č. 3 bude probíhat od 1. listopadu 2021 do 12. listopadu 2021.