Žádost o dotaci 2021

Rada Jihomoravského kraje dne 14. 9. 2020 schválila výzvu k podání žádosti o poskytnutí finanční podpory č. 3 (IP) na rok 2021, která je zveřejněna na úřední desce a na dotačním portále JMK.

Příjem žádostí o finanční podporu č. 3 bude probíhat od 16. října 2020 do 27. října 2020.