Plán kontrol na květen – červen 2022

V dokumentech ke stažení byl vyvěšen Plán kontrol na květen – červen 2022 týkající se projektu IP III „Podpora vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje“, registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015650.