Aktualizace dokumentů – obvyklé ceny a mzdy, soupiska účetních dokladů

V dokumentech ke stažení jsou k dispozici aktualizované dokumenty Soupiska účetních dokladů_vzor, který je platný od 1. 1. 2020 (IP II) a Obvyklé ceny a mzdy, který je platný od 1. 6. 2020 (IP II a IP III).