| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Odkazy

http://www.esfcr.cz/

Stránky Evropského sociálního fondu Vám poskytnou základní informace o tom, jak fond funguje, jak správně postupovat při podávání žádostí o dotace v rámci jednotlivých operačních programů. Naleznete zde i důležité dokumenty a formuláře týkající se ESF.

 

http://www.kr-jihomoravsky.cz/

Portál Jihomoravského kraje.

 

http://www.mpsv.cz/cs/

Oficiální webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.