| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Centrum sociálních služeb, p.o.

Sídlo: Sejkorova 2723/6, 636 00 Brno

IČ: 70887039

WWW: www.css.brno.cz

Email: dmd.heyrovskeho@centrum.cz

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Ivo Sedláček

 

Mgr. Ilona Strempeková

546 210 763

 
Místo poskytované služby:
 
Domov pro matky s dětmi – Společná cesta  

Heyrovského 610/11, 635 00 Brno

 

 

 

   

Cílová skupina:

Plnoleté ženy s dítětem nebo dětmi ve věku 0 – 18 (v případě soustavné přípravy na zaměstnání studiem až do věku 26let) ve své péči a těhotné ženy, které jsou osamělé, žijí v nefunkčním manželství a zvažují odchod od partnera nebo jsou oběťmi domácího násilí. Jedná se o ženy, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, bez přístřeší, bez možnosti jiného bydlení než je azylový dům.

Popis služby:

Domov pro matky s dětmi Společná cesta nabízí ubytování, podporu a pomoc zletilým těhotným ženám a ženám s dítětem nebo dětmi ve své péči, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Snahou je, aby se prostřednictvím služby uživatelka naučila samostatně hospodařit, zajistit si práci a poskytovat dětem kvalitní výchovu spojenou se vzděláváním.


Služba se zaměřuje na to, aby se uživatelka v budoucnu byla schopna vrátit do běžného života a stala se nezávislou na sociálních službách.

Další možnosti:

Možnost kontaktu s rodinou a blízkými, rozvinutá vzájemná pomoc uživatelek, možnost využití PC a internetu, rychlé spojení MHD do středu města, rekreační oblast pro matky s dětmi – zoologická zahrada, přehrada;

Blízkost ZŠ a MŠ Pramínek, centrum Javor s ordinacemi praktických i dětských lékařů včetně služeb, blízkost klubu Jonáš s využitím doučování. Dětem jsou k dispozici 2 vybavené herny ke společným hrám, kulturním a sportovním aktivitám. Služba směřuje k tomu, aby uživatelky byly schopny identifikovat svoji nepříznivou sociální situaci, zorientovaly se v ní, přijaly za ni odpovědnost a nalezly a realizovaly řešení."