| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Diecézní charita Brno - OCH Znojmo

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno 

IČ: 44990260

WWW: www.znojmo.charita.cz

Email: dmt@znojmo.charita.cz

 

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Bc. Blanka Mahdalová
Tel.: 604 294 190

 

Místo poskytované služby: Kontakt:
Domov pro matky a otce v tísni Znojmo
 

Mašovická 3061/12, 669 02 Znojmo 

Tel.: 518 321 497


E-mail: dmt.znojmo@caritas.cz

 

Popis služby:

Posláním Domova pro matky a otce v tísni je poskytovat ubytování a pomoc matkám a otcům s dětmi, popř. těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kteří nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Vytváříme podmínky pro to, aby uživatel s dětmi získal podmínky pro samostatný život v přirozeném prostředí.


Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb, respektuje důstojnost a lidská práva osob, kterým je tato služba určena.

Cíle služby:

Matkám s dětmi do 18 let, otcům s dětmi do 18 let a těhotným ženám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

 

Cílem je poskytnout ubytování po dobu zpravidla nepřevyšující 1 rok, vytvořit klidné a bezpečné prostředí pro děti, motivovat matky/otce a ženy k odpovědnému přístupu k životu, výchově a péči o děti, vedení domácnosti a hospodaření s financemi, motivovat k doplňování vzdělávání a hledání zaměstnání, návrat uživatelů do společnosti - prevence sociálního vyloučení, stabilizace a převzetí zodpovědnosti za svůj život.