| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

DCH Brno - Betany Boskovice

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno  

IČ: 44990260

WWW: www.blansko.charita.cz

 

Provozní doba: Po-Pá: 6:30 - 15:00

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:


Ing. Mgr. Oldřich Haičman

 

Mgr. Irena Přibylová

irena.pribylova@blansko.charita.cz

732716582

Místo poskytované služby:  
Útvar sociálních služeb Betany Boskovice 
 

Dukelská 68/12a, 680 01 Boskovice

 

Cílová skupina:

osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Popis služby:

Posláním Betany Boskovice - Sociálně terapeutických dílen je nabídnout podporu a pomoc lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří se vinou svého hendikepu ocitli v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme jim zvýšení jejich soběstačnosti a možnost seberealizace prostřednictvím podpory zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

Cílem služby je rozvíjet a zdokonalovat pracovní návyky v sociálně terapeutických dílnách u osob, které nemají možnost uplatnit se na běžném trhu práce díky svému specifickému postižení a umožnit jim zažít smysluplnou pracovní činnost individuálně přizpůsobenou jejich možnostem.

Uživatelům nabízíme: 

  • Práci v keramické a šicí dílně, ateliéru a nácvik péče o domácnost.
  • Poskytnutí stravy (svačina, oběd). 
  • Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování.
  • Dramaticko-hudebně terapeutické aktivity.
  • Informace a podporu potřebnou pro vykonávání oblíbených činností odpovídajících věku a zájmům osoby.
  • Vycházky do okolí, poznávací a zdravotní výlety, několikadenní pobyty.
  • Účast na kulturních a společenských akcích. 
  • Psychologickou a duchovní službu, která je zajišťována externími spolupracovníky.

Služba napomáhá zabraňovat soc. vyloučení uživatelů a překonávat jejich nepříznivou situaci.