| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Statutární město Brno

Sídlo: Vídeňská 14/78, 639 00 Brno

IČ: 44992785 

WWW: www.brno.czwww.socialniprevence.cz

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Petr Vokřál

 

Mgr. Jan Gajdziok 

jan.gajdziok@centrum.cz

Tel: 543210670

 

 

Cílová skupina:

osoby ve věku 18 – 26 let

Popis služby:

Posláním zařízení je předcházet sociálnímu vyloučení mladých lidí ve věku 18 – 26 let, kteří dospívali bez vlastní rodiny nebo byli propuštěni z výkonu trestu odnětí svobody; poskytovat jim dočasné ubytování spojené s podporou při získávání dovedností, návyků, kontaktů a společenských vazeb potřebných k samostatnému životu a společenskému uplatnění.

 

Klientům poskytujeme ubytování, umožnění hygieny a přípravy stravy, praní a žehlení. Nabízíme sociální poradenství, dlouhodobý program osobnostního a sociálního výcviku. Poradenství a asistence při zajištění zaměstnání, jednání na úřadech a institucích, podpora při zvyšování kvalifikace a zprostředkování kontaktu se vzdělávacími institucemi. Pomoc při řešení oprávněných pohledávek. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Nabízíme a zprostředkujeme aktivity pro volný čas. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí , poradenství a nutná asistence při vedení vlastní domácnosti a při hledání a zajištění dalšího ubytování po ukončení pobytu.