| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

DCH Brno - Pěkná modrá Doubravice

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno  

IČ: 44990260

WWW: www.blansko.charita.cz

E-mail: peknamodra@blansko.charita.cz

 

Provozní doba: Po-Pá: 09:00-15:00

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:


Ing. Mgr. Oldřich Haičman

 

Petra Veselá

732 747 952

Místo poskytované služby:  
Pěkná modrá Doubravice
 

Soukopovo náměstí 91, Doubravice nad Svitavou

 

Cílová skupina:

Osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením, věková kategorie uživatelů: mladí dospělí 19-26 let, dospělí 27-64 let

Popis služby:

Posláním sociálně terapeutických dílen "Pěkná modrá Doubravice" je podporovat dovednosti osob se zdravotním postižením, napomáhat jejich rozvoji a posilovat jejich samostatnost. Cílem je rozvoj sociálních a pracovních dovedností a návyků uživatele s ohledem na jeho začlenění do běžného fungování života. Služba vychází z individuálních potřeb uživatelů, podporuje uplatňování jejich vlastní vůle, cílů a představ a vede k převzetí zodpovědnosti za vlastní život, k rozvoji samostatnosti a jejich sociálnímu začleňování.

 

Základem naší činnosti jsou společná setkání uživatelů, plánujeme aktivity na každý týden. Učíme se o sebe postarat, pečovat o sebe. Učíme se připravovat jídlo, vařit, nakupovat, hospodařit s penězi. Vyrábíme výrobky v keramické a šicí dílně, pěstujeme zeleninu a ovoce. Nacvičujeme praktické dovednosti např. úklidové a údržbářské práce. Vyhledáváme informace na internetu a pracujeme s PC, hrajeme edukační hry, učíme se orientovat v terénu, procvičujeme komunikaci a jednání s lidmi. Pracovníci se věnují uživatelům a společně s nimi individuálně rozebírají jejich situaci přání a potřeby, a to čeho chtějí dosáhnout.