| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Sídlo: Chaloupkova 587/7, 612 00 Brno

IČ: 26223210

WWW: www.centrumpronevidome.cz/hapatelier

Email: hapatelier@centrumpronevidome.cz

 

Provozní doba:

pondělí: 8:30 – 12:00, 12:30 – 16:00
úterý: 9:00 – 12:30*, 13:00 – 16:30
středa: 9:00 – 12:30*, 14:00 – 18:00
čtvrtek: 9:00 – 12:30*, 13:00 – 16:30
pátek: 9:00 – 12:30*, 13:00 – 14:30*
*) individuální práce se stávajícími klienty a se zájemci o službu

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

 RNDr. Hana Bubeníčková, ředitelka 

 

Mgr. Petr Sýkora, PhD., vedoucí služby

532 307 958, 774 715 099

 

Místo poskytované služby:
TyfloCentrum Brno, o.p.s.

Odloučené pracoviště dílen


Poděbradova 1751/58, 612 00 Brno 

 

 

Cílová skupina:

Osoby s těžkým zrakovým postižením ve věku nad 15 let. Přijímáme i klienty s kombinovaným postižením, z nichž jedno je zrakové, pro které může mít daná služba význam ke zmírnění nepříznivé sociální situace způsobené zrakovým postižením.

Popis služby:

Posláním sociálně terapeutické dílny pro těžce zrakově postižené osoby je podpora při získávání, rozvoji a upevňování pracovních, sociálních a motorických schopností. Cílem služby je:

  • rozvoj jemné a hrubé motoriky, 
  • zlepšení orientace v mikroprostoru, 
  • nácvik, upevnění a zlepšování pracovních návyků a dovedností,
  • návrat uživatele k činnostem, kterým se věnoval před ztrátou zraku nebo poznání činností nových.

Služba nabízí různé manuální řemeslně a výtvarně zaměřené činnosti.