| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Diecézní charita Brno - OCH Hodonín

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

IČ: 44990260

WWW: http://www.hodonin.charita.cz

E-mail: dmt@hodonin.charita.cz

 

Provoz:     nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

 

Bc. Miroslava Hudečková

518 321 497

 

Místo poskytované služby:  
Domov pro matky s dětmi Hodonín
 

Tř. Dukelských hrdinů 57, 695 01 Hodonín  

 

 

Cílová skupina:

Do Domova pro matky s dětmi jsou přijímány: 

  • matky a těhotné ženy od 18. let s trvalým pobytem v České republice
  • těhotné ženy od 8. měsíce těhotenství 
  • matky s nezaopatřenými dětmi do ukončení středního vzdělání dítěte

Popis služby:

Posláním Domova pro matky s dětmi v Hodoníně je poskytnout ubytování těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení jejich nepříznivé sociální situace spojené se ztrátou bydlení, nejdéle však na dobu 1 roku. Nabízet jim individuální pomoc a podporu, aby s využitím vlastních schopností vyřešily svou sociální a bytovou situaci a byly schopny se v co nejkratší době vrátit do běžného života.

 

Cílem poskytované služby je, aby matka po odchodu z Domova pro matky s dětmi zvládla: 

 

  1. postarat se o sebe a své děti
  2. hospodařit a samostatně vést domácnost
  3. jednat s úřady
  4. zajistit si následné bydlení