| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Sdružení FILIA z.s.

Sídlo: Kamenná čtvrť 111, 639 00 Brno
IČ: 60554533

WWW: http://www.sdruzenifilia.cz/

E-mail: sdruzenifilia@ok.cz

Provoz: Po – Pá: 8:30 – 15:00 hod.

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Miluše Nechvátalová

 

Miluše Nechvátalová

543 233 459 

Místo poskytované služby:  
Sociálně terapeutická dílna Kamenka
 

Staré náměstí 225/27a

Brno Přízřenice 619 00

 

Kamenná čtvrť 35,

639 00 Brno

 

Cílová skupina - pro koho je služba určena?

  • lidem s kombinovaným postižením (primárně psychiatrickým, sekundárně lehkým mentálním, tělesným, smyslovým a interním postižením)
  • lidem s nekombinovaným postižením (v případě dostatečné kapacity)

Popis služby

  • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
  • příprava na otevřený trh práce