| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Na počátku, o.p.s.

Sídlo: Soběšická 560/60, 614 00 Brno

IČ: 60554665

WWW: www.napocatku.cz

E-mail: info@napocatku.cz  

 

Provoz:   nepřetržitý

  

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Eva Vondráková

 

Tomáš Bendl

548 221 406

 

Místo poskytované služby:  

Domov pro dětský život – neveřejná adresa

 

 

Cílová skupina:

Maminky s dětmi a těhotné ženy v nepříznivé životní situaci (včetně nezletilých), které si přejí své dítě donosit, ale ve svém přirozeném prostředí k tomu nemají podmínky.

Popis služby:

Domov pro dětský život provozovaný brněnskou obecně prospěšnou společností Na počátku poskytuje azylové ubytování a sociální program těhotným ženám a maminkám s dětmi v nepříznivé životní situaci. Pomoc vychází z jejich individuálních potřeb. Je poskytována způsobem, který je podporuje v aktivním řešení jejich situace, v rozvoji dovedností pro samostatný život a uživatelky směruje k začlenění zpět do přirozené komunity.

 

Je potřebné, aby se těmto ženám a jejich dětem dostalo takové podpory, která jim umožní se do nepříznivých životních situací znovu nedostávat. Proto mají možnost během pobytu dobrovolně navštěvovat kurzy a aktivity, které jim umožní pracovat na zlepšení své situace směrem do budoucnosti – na zlepšení svých schopností starat se o děti a vychovávat je, pečovat o domácnost, udržet si kvalitní partnerský vztah, najít a udržet si zaměstnání, ale také zvýšit svou sebedůvěru a sebevědomí.