| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Sdružení pěstounských rodin

Sídlo: Anenská 10, 602 00 Brno

IČ: 64326471

WWW: www.dumnapulicesty.cz

 

 

Provoz:       7:00 – 17:00 hod.

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

 

Mgr. Ing. Pavel Šmýd

 

 

Mgr. Ladislav Nevrkla
Tel: 731 507 403
E-mail: nevrkla@pestouni.cz

 

Místo poskytované služby:  
Sdružení pěstounských rodin
 

Velký Dvůr 134, 691 23 Pohořelice   


 


Cílová skupina:

Jedná se o službu pro rodinu v pobytové formě na přechodnou dobu. Je určená zletilým osobám do 26 let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a to zpravidla po ukončení rodinné nebo ústavní péče nahrazující péči rodičů. V odůvodněných případech může být tato služba poskytnuta i cílové skupině mladých lidí, kteří dosud žili v původní rodině. Jedná se především o zletilé osoby opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče, propuštěné z výkonu trestu nebo ochranné léčby, sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením a chudobou.

Popis služby:

  • poskytnutí ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích na přechodnou dobu zpravidla do jednoho roku 
  • možnost přípravy stravy ve společné kuchyňce, popř. zajištění dovozu stravy za úhradu 
  • vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní, žehlení a výměny prádla 
  • pomoc při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou 
  • podpora a pomoc při jednání na úřadech a při vyřizování běžných záležitostí 
  • podpora a pomoc při uplatnění na trhu práce, při zprostředkování pracovních kontaktů a zaměstnání
  • budování a rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím rozvojových aktivit 
  • poradenství a pomoc při zajišťování rekvalifikací a kurzů 
  • podpora aktivit podporujících sociální začleňování osob (hospodaření s penězi, stálý příjem, následné bydlení aj.)