| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Charita Strážnice

Sídlo: Kovářská 396, 696 62 Strážnice

IČ: 44164335

WWW: www.straznice.charita.cz

E-mail: kotva@straznice.charita.cz   

Provozní doba: Po – Pá: 8:00 – 15:00 hod.

  

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

 

Ing. Zdeněk Bína

 

 

Ing. Marie Jurasová

737 054 064 

 

Místo poskytované služby:
Sociálně terapeutická dílna Kotva
 

Kovářská 396, 696 62 Strážnice 

 

 

 

 

 

Cílová skupina:

Pro osoby s duševním onemocněním, popř. kombinace jiného postižení s duševním onemocněním, ve věku 18-64 let.

Popis služby:

Uživatelé dochází podle stanoveného časového rozpisu dne a podle týdenního harmonogramu, aby byla zachovaná denní kapacita poskytované služby 15 osob. Prostřednictvím každodenní pracovní činnosti podporujeme dodržování stanovených pravidel dané služby, posílení, obnovení a rozvíjení jejich schopností i dovedností, začleňování se do kolektivu a tak jim pomáháme k zapojování se do běžného života.

 

Cíle služby: 

 1. uživatel se naučí pracovním návykům
 2. uživatel se naučí dovednostem, se kterými je schopen postarat se sám o sebe a dovede využívat plánovaně a smysluplně svůj čas
 3. uživatel si uvědomuje své potřeby a přání a je schopen je řešit
 4. uživatel si prostřednictvím nácviku upevní nebo obnoví psychické a sociální dovednosti a schopnosti
 5. uživatel si obnoví nebo upevní kontakt s přirozeným sociálním prostředím
 6. STD Kotva pomáhá při osobní hygieně nebo poskytne podmínky pro osobní hygienu, pokud to bude potřebovat
 7. pomáhá s poskytnutím stravy nebo pomůže stravu zajistit
 8. pomáhá s nácvikem dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačností a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění (naučit se sám nakupovat, uvařit si jídlo)
 9. pomáhá zprostředkovat kontakt s přirozeným sociálním prostředím (účastnit se exkurzí apod.)
 10. pomáhá vytvořit a zdokonalovat základní pracovní návyky a dovednosti (naučit se setrvat u práce, práci udělat pečlivě, více se spoléhat na své schopnosti a dovednosti…)

Činnosti pro terapii:

 • zdokonalení v ručních pracích (pletení košíků, dekorace, navlékání korálků, výroba svíček, střihání, lepení, skládání, výroba přání, …)
 • tkaní na ručním tkalcovském stavu
 • tvoření výrobků z keramické hlíny a jejich úprava
 • opracování dřeva (vyřezávat, obrušovat a natírat dřevěné výrobky, lepit obrázky na dřevo apod.)
 • naučit se pracím na zahradě 
 • dekorovat trička (batikováním a savováním)
 • relaxovat při hudbě, četbě
 • naučení se nebo zdokonalení se např. v angličtině, ve fotografování, v obsluze počítače, internetu, získání nových všeobecných informací prostřednictvím kvízů, arteterapie apod.