| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Diecézní charita Brno, OCH Znojmo

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno  

IČ: 44990260

WWW: http://znojmo.charita.cz/charitni-sluzby/dilna-sv-klary/

E-mail: klara@znojmo.charita.cz

 

Provozní doba: Po, Út, Čt, Pá: 7:30 – 15:00 hod., St: 7:30 - 15:30 hod. 

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:


Ing. Mgr. Oldřich Haičman

 

Mgr. Nikola Ulčová

733 755 938

Místo poskytované služby:  
Chráněná dílna sv. Kláry
 

Mikulášské náměstí 12,

669 02 Znojmo  

 

Cílová skupina:

Osoby s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří se v důsledku své nemoci nemohou uplatnit na otevřeném trhu práce a jsou při nástupu do službu ve věku 19 - 64 let, mají stabilizovaný psychický stav a jsou v pravidelné péči odborného lékaře (psychiatra).

Popis služby:

Dílna sv. Kláry podporuje uživatele, aby se co nejvíce zapojili do společnosti a získali základní pracovní návyky, a to prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

 

Uživatelé si díky pravidelné docházce a pracovní činnosti zlepší nebo stabilizují svůj zdravotní stav po psychické a fyzické stránce, získají větší samostatnost a naučí se odpovědnosti za sebe a své jednání a získají základní pracovní návyky.

Dílna sv. Kláry nabízí pracovní činnosti v rámci různě zaměřených dílen (textilní, korálková, drátenická, papírová). Mezi základní činnosti také patří nácvik vedení domácnosti (nácvik úklidu, vaření, drobné údržbářské práce) a zprostředkování kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Pracovníci vždy dodržují zásadu mlčenlivosti, individuálního přístupu a zachování důstojnosti a rovnoprávnosti uživatelů služby.