| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Diecézní charita Brno - Služby Brno

Sídlo: Třída Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno

IČ: 44990260

WWW: www.brno.charita.cz

Provoz:   nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Mgr. Monika Žewucká

735 145 359

monika.zewucka@brno.charita.cz

Místo poskytované služby:

Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni
Staňkova 47, 612 00 Brno

 

 

Cílová skupina:

Zletilé těhotné ženy a ženy s dětmi do 18 let ve své péči (v případě soustavné přípravy na budoucí povolání až do věku 26 let), které se ocitly v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, a nedokáží bez podpory tuto situaci řešit. Mohou to být ženy zneužívané, ohrožované na životě a žijící v prostředí ohrožujícím výchovu a vývoj dětí. Zařízení není určeno pro ženy, které nejsou schopny samostatné celodenní péče o dítě, ať již vlivem návykových látek, snížených rozumových schopností nebo špatným zdravotním stavem.

 

Klientkám nabízíme poradenství a pomáháme při vyhledávání důležitých kontaktů, při komunikaci s úřady, soudy, školskými zařízeními, při vyřizování sociálního zabezpečení, hledání následného bydlení, vyhledávání pracovních příležitostí, pomoc při zprostředkování návazných služeb. Pracovnice Domova nabízejí rady související s vedením domácnosti, sestavováním finančního rozpočtu, pomáhají s organizací dne, přípravou dětí do školy, doučováním a tipy na smysluplné využití volného času. V Domově je možnost zapůjčování inventáře – knih, hraček, sportovních potřeb, kuchyňského náčiní. Klientky mají v zařízení možnost praní a žehlení, poskytujeme krizovou potravinovou pomoc. V počítačové učebně mohou klientky a jejich děti využít počítačů s připojením na internet k psaní dokumentů, vypracování úkolů, hledání práce a bydlení, apod. V DSM je knihovna s možností zapůjčení odborné literatury i beletrie. Do Domova dochází psycholožka.

Popis sociální služby:

 

Posláním Domova sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni v Brně je poskytnutí sociálních a pobytových služeb na přechodnou dobu těhotným ženám a ženám s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a které mají zájem na řešení své situace. Poskytujeme ubytování , pomoc při přípravě stravy a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

Domov má kapacitu 100 lůžek a ubytování je zajištěno v bytech 1+1 nebo 2+1. Jedná se o samostatné bytové jednotky s vybavením, kuchyňkou a sociálním zařízením. K dispozici mají klientky a jejich děti další společné prostory: prádelnu s pračkami a sušárnou, dvůr, zahradu, hobby místnost velkou kuchyní s televizí, počítačovou učebnu a tělocvičnu.

Hlavním cílem služby je podpora klientky v samostatném způsobu života, a to poskytnutím těchto služeb:

  • ubytováním klientek na dobu nutnou k vyřešení jejich životní situace, zpravidla nepřevyšující 1 rok
  • poskytnutím pocitu bezpečí před agresivním partnerem či před nepřijatelnými podmínkami
  • stabilizací psychického stavu a psychické rovnováhy
  • přípravou klientky na přechod do svého budoucího vlastního bydlení
  • pomocí při rozpoznávání priorit ve vedení domácnosti a hospodaření s vlastními finančními prostředky
  • vedením klientky k samostatnému způsobu života a péči o dítě
  • zvyšováním informovanosti klientek v problematice sociální, právní i v běžném životě
  • vedením klientek k uvědomění si vlastních práv a povinností
  • motivací klientek k sebevzdělávání a hledání zaměstnání

Principy služby:
- dodržování práv klientek
- respektování soukromí klientek
- individuální přístup
- prevence sociálního vyloučení
- posilování samostatnosti a individuální vůle klientek
- uplatňování křesťanských přístupů k potřebám klientek