| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s.

Sídlo: Tyršova 29, 682 00 Vyškov 

IČ: 26921685

WWW: http://www.azylovydumopatovice.estranky.cz/

E-mail: azylopatovice@centrum.cz

Provoz: nepřetržitý

 

 

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

Mgr. Zdeněk Leznar

 

Bc. Alena Sigmundová

Tel.: 517 331 470

 

Místo poskytované služby:  
Azylový dům pro ženy
a matky s dětmi v tísni 
 

Opatovice 92, 682 01 Vyškov  

 


 

 

Popis služby:

Posláním Azylového domu je pomoc ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení, formou poskytnutí ubytování, individuálního poradenství a podpory s cílem jejich znovuzačlenění do běžného života, za zachování individuálních potřeb, práv a lidské důstojnosti.


Cílem služby Azylového domu je návrat uživatelek k samostatnému životu ve společnosti, za využití jejich přirozených vztahových sítí a místních institucí.


Cílová skupina:

- Ženy a matky s dětmi (18 - 64 let) a děti (0-18 let). U starších dětí po dobu přípravy na budoucí povolání, nacházející se v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení.
- Jsou oběťmi domácího násilí.

Naší snahou je navrátit sebevědomí uživatelkám, udržet či obnovit jejich vztahy s rodinnými příslušníky a přáteli, začlenit je do pracovního procesu, vést k získání dovedností nutných k samostatnému bydlení, péči o děti a k nalezení vhodného ubytování.