| Zajištění vybraných sociálních služeb na území Jihomoravského kraje
Zajištění vybraných služeb sociální prevence na území JMK
Evropské fondy

Moravský Krumlov - AD pro matky s dětmi

Sídlo: Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov 

IČ: 00293199  

WWW: www.mkrumlov.cz 

E-mail: azylovydum.mk@seznam.cz  

Provoz: nepřetržitý

 

Statutární zástupce organizace: Kontaktní osoba:

 

Mgr. Tomáš Třetina

 

 

Mgr. Ladislava Fučíková
602 104 929, 602 324 043

 

Místo poskytované služby:
Azylové bydlení pro matky s dětmi v tísni

Jiráskova 634, 672 01 Moravský Krumlov

 

  

Cílová skupina:

Zletilé matky s dětmi ve věku od 0 do 17 let, osamělé zletilé těhotné ženy v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení

Popis služby:

Zařízení slouží k poskytnutí ubytování na přechodnou dobu (max. délka pobytu je 1 rok). Kapacita služby je 7 osob. Matky mají k dispozici samostatný uzamykatelný pokoj vybavený potřebným počtem lůžek. Obývací pokoj, kuchyně, příslušenství (koupelna a záchod, předsíň a terasa) jsou ubytovanými osobami užívány společně. Místnosti jsou vybaveny běžným nábytkem, elektrickými spotřebiči, lůžkovinami, nádobím a dalším potřebným kuchyňským vybavením. Jedná se o službu pobytovou. Služba poskytuje zázemí pro samostatnou přípravu teplé stravy, zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměnu ložního prádla a pro osobní hygienu. Dále poskytuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů, zejména pomoc při zprostředkování zaměstnání, umístění dětí do školských zařízení, vedení domácnosti, řešení trvalých bytových potřeb, zajišťování finančních prostředků a lékařské péče apod. Poskytujeme pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při uplatňování zákonných nároků a pohledávek apod. Služba v neposlední řadě zahrnuje i základní sociální poradenství.

 

Posláním Azylového bydlení pro matky s dětmi v tísni Moravský Krumlov je poskytnout matkám a jejich dětem, popřípadě těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, kterou nejsou schopny samostatně řešit, ubytování na přechodnou dobu v bezpečném prostředí, pomoc a podporu. Jde o zabezpečení pomoci v jejich snaze začlenit se v co nejkratší době dle svých možností a schopností do běžného života, tj. řešit krizovou situaci svou i dětí po stránce bytové a uspokojení životních potřeb.